Termeni și condiții
Termeni și condiții Marius 28/09/2022

Acest document prezintă termenii și condițiile de utilizare a website-ului dynamicstudio.ro.

Va rugăm să parcurgeți acest document cu atenție.

Sub denumirea de website se subânțelege: dynamicstudio.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea website-ului și/sau a oricărei pagini al acestuia, considerăm că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare.

În cazul în care nu acceptați termenii și condițiile prezentate în acest document, nu puteți fi client Dynamic.

Acest website oferă membrilor înregistrați informații și anunțuri complete și exacte, de ultimă oră. Cu toate acestea, toate informațiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în acest website sau în orice alt produs care este realizat și promovat de Dynamic nu reprezintă o activitate de consultanță. Conținutul are caracter de recomandare și exercițiile propuse trebuie executate doar sub supraveghere directă.

Prin accesarea website-ului sau prin orice alt fel de accesare a conținutului acesteia, sunteți obligat să respectați acești termeni și condiții.

DESCRIEREA SERVICIILOR

dynamicstudio.ro pune la dispoziție informații exacte în legătura cu serviciile oferite de sala de fitness denumită Dynamic, precum și o platformă cu ajutorul căreia clienții se pot programa la diferitele clase și antrenamente pe care sala le oferă.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

dynamicstudio.ro nu este răspunzător în nici un fel de pierderile sau daunele pe care clienții le-ar putea suferi ca urmare a folosirii informațiilor prezentate.

dynamicstudio.ro nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul nici unui material prezentat. Acestea sunt prezentate în scop informativ și sunt considerate ca fiind utile.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute, sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

dynamicstudio.ro nu își asumă responsabilitatea în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

În cazul în care platforma utilizată pentru programări nu funcționează din varii motive, programările/anulările programărilor se pot face telefonic, la numărul de telefon 0770778899 sau prin canalele de contact.

CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI

Conținutul și design-ul dynamicstudio.ro, precum și orice alt material având legătură cu dynamicstudio.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (articole, design și orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „conținut dynamicstudio.ro”), aparțin dynamicstudio.ro și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea dynamicstudio.ro.

Este permisă copierea și imprimarea conținutului dynamicstudio.ro doar pentru uz personal, lipsită de intenție comercială.

Acțiunile descrise mai jos NU sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Dynamic:

  1. Reproducerea sau stocarea conținutului site-ului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
  2. Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului dynamicstudio.ro.
  3. Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al dynamicstudio.ro asupra conținutului site-ului.

Orice utilizare a conținutului dynamicstudio.ro în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului dynamicstudio.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@dynamicstudio.ro.

dynamicstudio.ro poate, fără orice notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

dynamicstudio.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului sau de a schimba prețurile produselor fără un aviz prealabil.

Informația pe care ați furnizat-o despre dvs. către dynamicstudio.ro va fi folosită doar în concordanță cu termenii acordului de confidențialitate al dynamicstudio.ro

Deși în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, dynamicstudio.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său.

dynamicstudio.ro nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă dynamicstudio.ro vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

dynamicstudio.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

La cererea dynamicstudio.ro, sunteți de acord să exonerați de răspundere dynamicstudio.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperi cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară că urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

FORȚA MAJORĂ 

dynamicstudio.ro, afiliații și/sau în general, furnizorii de informație către dynamicstudio.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile site-ului rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința dynamicstudio.ro.

Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la dynamicstudio.ro, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele dynamicstudio.ro, erorile de operare, greva etc.

SCHIMBAREA TERMENILOR PREZENTULUI ACORD

dynamicstudio.ro este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifică însă dynamicstudio.ro vă va notifica prin intermediul emailului și prin publicarea în prima pagină a site-ului schimbărilor intervenite. Accesul în site și folosirea serviciilor dynamicstudio.ro după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de dynamicstudio.ro pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

PUBLICITATEA ȘI CONȚINUTUL FURNIZAT DE ALTE PĂRTI

Părți ale conținutului inclus în dynamicstudio.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care dynamicstudio.ro are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului dynamicstudio.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane.

dynamicstudio.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, dynamicstudio.ro nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din dynamicstudio.ro.

NOTIFICĂRI

Orice notificare către dynamicstudio.ro trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei, al faxului sau prin e-mail la adresa contact@dynamicstudio.ro

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în față instanțelor românești.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

dynamicstudio.ro își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile și politicile în orice moment fără a anunța în prealabil, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune pentru a fi la curent cu modificările aduse.

P