Regulament de ordine interioară
Regulament de ordine interioară Marius 28/09/2022

Acest regulament a fost stabilit pentru efectuarea în condiții normale a activităților membrilor Dynamic, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor sălii de sport.

Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului de ordine interioară a sălii de sport, este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează sala.

Prin plata unei ședințe sau a unui abonament, indiferent de tipul acestuia, certificați faptul că ați luat la cunoștință Regulamentul de ordine interioară și vă obligați să îl respectați, fiind conștient de faptul că nerespectarea acestuia, duce la anularea ședinței sau a abonamentului.

Orice persoană care beneficiază de unul sau mai multe servicii puse la dispoziție de Dynamic, devine membru al sălii de sport.

Sala de sport Dynamic este deschisă zilnic, de Luni până Vineri în intervalul orar 07:00 – 21:00, cu pauză în intervalul orar 11:00 – 15:00. Sâmbăta și Duminica  sala este închisă. Conducerea sălii își rezervă dreptul de gestionare și modifica programul de funcționare în situații speciale. Aceste modificări vor fi afișate la recepție, pe canale de socializare sau vor fi comunicate prin telefon.

Înscrierea se face pe baza cărții de identitate, accesul în sală este permis numai după înscriere și emiterea cardului de membru, care este strict personal și netransmisibil.

Vestiarul poate fi utilizat de către membrii, numai pe parcursul unei singure intrări în incinta sălii de sport. Membrii vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele sălii, doar în cazul în care aceștia au acordul conducerii pe o anumită perioadă conform tabelului de la recepție.

Dulapurile din vestiare sunt dotate cu chei, la plecare din incinta sălii, fiecare dulap trebuie să fie golit și cheile să fie lăsate în ușă.

Pierderea cheii de la dulap atrage după sine plata taxei de 20 de lei.

Sala de sport nu se face răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau furtul obiectelor personale.

În sălile de antrenament, membrii sunt obligați să poarte echipament sportiv corespunzător fiecărei zone.

Este interzisă intrarea membrilor și/sau invitaților acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.

Membrilor care efectuează exerciții cu greutăți mari, li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor.

Membrii sunt obligați să pună în locurile special amplasate toate greutățile, precum și orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei ședințe.

În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, toți membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare și să depoziteze orice deșeuri în spațiile special amenajate în acest scop, în interiorul sălilor.

Având în vedere organizarea antrenorilor, sala de sport își rezervă dreptul de a accepta sau nu, rezervările pentru ziua curentă.

Membrilor li se interzice utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți membrii cât și față de personalul Dynamic.

Membrii nemulțumiți de serviciile Dynamic, trebuie să anunțe personalul și/sau să completeze recenzii pe site-ul Dynamic din contul personal.

Membrii înțeleg că este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul antrenamentelor, deoarece pot cauza accidente, pentru care Dynamic nu își asumă responsabilitatea. Mai mult, în timpul folosirii telefoanelor mobile, antrenamentul trebuie să fie suspendat.

Telefoanele mobile introduse în sala de sport trebuie să fie setate pe modul ”silențios”.

Membrii declară că nu sunt luați în evidențele niciunui medic ca suferind de boli cronice, inclusiv, dar fără a se limita la boli ale inimii, aparatului respirator, ale vaselor de sânge etc.

Dynamic nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieți înregistrate în incita sălii, excluzând situația în care orice accidentare este urmarea directă a faptului că aparatura din dotarea sălii prezintă defecte care nu au putut fi observate în mod rezonabil  de personal sau client.

Membrii sau clienții declară că nu vor emite pretenții materiale sau de altă natură persoanelor ce dețin și/sau administrează Dynamic, si că se abțin de la a emite/posta/distribui comentarii negative la adresa sălii de sport în mediul on-line și off-line.

Membrii și clienții nu vor avea acces în zonele rezervate personalului, care sunt semnalizate corespunzător.

Consumul de droguri, medicamente și alte substanțe ilegale, precum și orice tranzacții cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta sălii.

Este strict interzisă deținerea de către membrii și invitații acestora a oricăror arme, în incinta salii Dynamic, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanțe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante, sau electroșocuri.

Conducerea Dynamic poate interzice accesul sau îndepărta din sală persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului regulament, creează disconfort, îi deranjează pe ceilalți membrii ai sălii, provoacă daune materiale sau de imagine sălii de sport etc. În aceste cazuri conducerea sălii poate rezilia abonamentul persoanei în cauză, fără intervenția instanței judecătorești, fără termen de grație și fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

Membrii sunt de acord cu înregistrările fotografice, audio și/sau video care se vor realiza în cadrul activităților organizate de către Dynamic.

Membrii sunt de acord ca imaginea lor să fie folosită de către Dynamic în scopul promovării, în materiale publicitare fotografice, audio și/sau video. În cazul minorilor se va cere aprobarea în scris a părintelui/tutorelui.

Totodată, abonații au dreptul și la o ședință gratuită de consiliere psihologică. Această consultație se face pe bază de programare.

Abonamentele cu valabilitate de 1 an se pot suspenda pe o perioadă de 30 zile, cele de 6 luni pe o perioadă de 21 zile, cele de 3 luni pe o perioadă de 14 zile și cele de 1 lună pe o perioadă de 7 zile, specificând din timp perioada exactă a suspendării, personal la recepția sălii sau prin telefon.

Anularea unei rezervări se face cu cel puțin 4 ore înainte de ora la care este făcută rezervarea.

Sala își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și se obligă să aducă la cunoștința membrilor și clienților regulamentul în formă actualizată prin afișarea acestuia în interiorul sălii și pe site-ul oficial.

Reguli specifice abonamentelor:

Antrenamente funcționale (asistate de antrenor):

Antrenamentele se desfășoară sub supravegherea unui instructor de specialitate.

Echipamentul de sport este obligatoriu!

Programările la antrenament se fac prin contul personal al fiecărui membru, la recepție sau telefonic.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

Anularea unei rezervări în zi curentă se face cu cel puțin 4 ore înainte de ora programată.

Valabilitatea abonamentelor este de 30 de zile calendaristice.

Crosstraining:

Antrenamentele se desfășoară sub supravegherea unui instructor de specialitate.

Echipamentul de sport este obligatoriu!

Programările la antrenament se fac prin contul personal al fiecărui membru, la recepție sau telefonic.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

Anularea unei rezervări în zi curentă se face cu cel puțin 4 ore înainte de ora programată.

Este un antrenament pentru cei care sunt pregătiți să depună efort maxim, implicând mișcări variate, împrumutate din haltere, atletism și gimnastică.

Valabilitatea abonamentelor este de 30 de zile calendaristice.

Clase:

Antrenamentele se desfășoară sub supravegherea unui instructor de specialitate.

Echipamentul de sport este obligatoriu!

Programările la antrenament se fac prin contul personal al fiecărui membru, la recepție sau telefonic.

Limita de vârstă este de 8 ani, iar minorii sub 18 ani pot participa doar cu consimțământul scris al părinților/tutorilor.

Valabilitatea abonamentelor este de 30 de zile calendaristice.

Abonamentele de grup:

Abonamentele de grup beneficiază de o reducere de 10%.

Fiecare membru al unui grup beneficiază de această reducere numai în cazul în care toate abonamentele se achiziționează în aceeași zi.

Valabilitatea abonamentelor este de 30 de zile calendaristice.

P